NVDO

Branchevereniging voor
professionals in de onderhoudssector

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is een onafhankelijke branchevereniging voor professionals in de onderhoudssector en heeft onmiskenbaar een belangrijke positie verworven binnen de onderhoudssector. De NVDO, Europa’s grootste onderhoudsplatform, richt zich op de totale keten van asset management en vertegenwoordigt daarmee zo’n 300.000 onderhoudsprofessionals met een totale omzet van 30-35 miljard euro.

Uitgaven NVDO

NVDO Jaarboek

Het jaarboek bevat verenigingsinformatie en doet verslag van activiteiten die door de NVDO zijn georganiseerd voor verschillende secties. Daarbij wordt duidelijke en actuele informatie gegeven over verschillende cursussen en opleidingen die u kunt volgen in de onderhoudssector. Alle leden van de NVDO ontvangen dit boek.

NVDO Onderhoudscompas

Een jaarlijkse uitgave over de marktontwikkelingen in de onderhoudssector. Hierin wordt uitgebreid ingezoomd op trends en ontwikkelingen, feiten, cijfers en visies op de onderhoudsmarkt. Deze gids bevat unieke kengetallen over de markt waardoor dit een zeer waardevol document is.

NVDO SUTO Visiedocument

De NVDO-sectie Suto is binnen de branchevereniging kennisdrager van de thema’s prestatiemanagement en technische arbeidsmarkt, bedoeld voor asset owners en toeleveranciers in de keten van alle organisaties, in alle sectoren. Het visiedocument geeft een heldere weergave over de toekomst van de branche aan de hand van uitgevoerde cases.

Extra informatie

Website NVDO

Naar website

Mediakit NVDO

Download mediakit

Ik wil meer weten over de advertentiemogelijkheden