3i Event

Bij het in de markt zetten van nieuwe technologie krijgt ieder bedrijf te maken met intellectueel eigendomsrecht. Ook wanneer je inzet op open innovatie en geen patenten aanvraagt, moet je weten waar je staat en kan de octrooidatabase waardevolle informatie bevatten voor de bedrijfsvoering. Bezoek daarom het 3i-Event over Idea’s, Intellectual Property & Innovation op 29 oktober, bij het European Pattent Office (ovb) in Rijswijk/Den Haag.

Praktische informatie

Datum: 29 oktober 2020 (voorlopige datum)

Locatie: European Patent Office

Website: https://www.epo.org/service-support/contact-us.html#tab2